Proizvodni pogoni

Planove za budući poslovni razvoj počeli smo da realizujemo u 2013. godini, tokom koje smo investirali u izgradnju sopstvenog proizvodnog pogona za izradu vunenih filcanih tuljaka. Preuzimajući proizvodne i ljudske resurse, nekada evropski i svetski priznatog proizvođača tuljaka i šešira fabrike Begej, preuzeli smo obavezu da nastavimo tradiciju i održimo standarde vrhunskog kvaliteta. Osavremenili smo proizvodnju i preselili u novu fabriku na Rumskoj petlji, jednoj od najperspektivnijih industrijskih lokacija u okolini Beograda.

Begej vuneni filcani tuljak osim tradicije proizvodnje ima gotovo stogodišnju izvoznu tradiciju i cenjen je širom Evrope, ali i sveta. Sarađujemo sa modistima, malim manufakturama i velikim evropskim proizvođačima šešira. Naš tuljak se distribuira i preko evropskih veletrgovina specijalizovanih za distribuciju primarnih materijala za proizvodnju šešira.

Tuljke distribuiramo u regionu, zemljama bivše SFRJ, kupcima u Italiji, Francuskoj, Austriji i Nemačkoj. U najskorije vreme će i na tržištima Velike Britanije, Belgije i Rusije proizvođači moći da od Begej filcanog tuljka izrađuju najfinije vunene šešire. Planom razvoja u sledećih nekoliko godina, proširićemo svoju ponudu i na druge kontinente.