Naučna oprema

Capital Group je distributer za Srbiju, Crnu Goru i Kosovo dve vodeće evropske kompanije za proizvodnju naučne opreme i uređaja za laboratorije, u oblasti medicine, poljoprivrede i zaštite životne sredine. Italijanska kuća LANZONI i engleski BURKARD proizvode vrhunske uređaje za skupljanje i uzorkovanje čestica gljivičnih spora i polena.

Osim hvatača spora, u ponudi je čitav spektar mikoloških i entomoloških instrumenata i aparata, kao i druge naučne opreme za potrebe bolnica, naučnih i istraživačkih laboratorija, za rad u laboratorijskim uslovima ili na terenu.

Oblasti primene:

  • Naučnoistraživačke laboratorije
  • Bolnice i medicinske ustanove
  • Poljoprivredni instituti i laboratorije
  • Poljoprivredne i veterinarske stanice
  • Istraživački centri
  • Poljoprivredna proizvodnja
  • Zaštita životne sredine